Měření stejnosměrných a střídavých miliVoltů

Akustický test, test diod, měření odporu

Test tranzistorů

Měření střídavých a stejnosměrných Ampérů

Automatické podsvícení

Bezkontaktní měření napětí

Magnet


RDM 1001

Digitální multimetr

detail

RDM 5001

Digitální multimetr

detail

RHT 100

Laserový dálkoměr 40m

detail

RDM 3001

Digitální Multimetr

detail