RXL 282

Maxi cherry, 4m, studená bílá

detail

RXL 222

Vánoční řetěz 20+5m, studená bílá

detail

RXL 287

Vánoční řetěz-ježek 11+5m, teplá bílá

detail

RXL 219

Vánoční řetěz 10+5m, studená bílá

detail